Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

WELCOME

Welcome – jest to projekt mający na celu stworzenia rozwiązań technologicznych umożliwiających stopniową zmianę w zintegrowanej opiece dla pacjentów cierpiących z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z chorobami towarzyszącymi, jak przewlekła niewydolność serca, cukrzyca, depresji i lęku.

Głównym celem jest rozwój,

badania i ich komercjalizacja oraz tworzenie rozwiązań technologicznych (inteligentna technologia w postaci kamizelki z czujnikami mierzącymi i monitorującymi konkretne wskaźniki POChP pacjenta). Dane mogą być automatycznie przesyłane do dokumentacji medycznej pacjenta, co umożliwia lepsze monitorowanie i zarządzanie opieką zdrowotną pacjentów. Program podzielony jest na 9 pakietów roboczych:

Zarządzanie Projektami i Zapewnienie Jakości; Wymagania kliniczne i dla beneficjentów; kompletny ‘System Design’; Rozwój ‘Vest Components and Electronics’; Rozwój DSS, algorytmów i usług cloud; Rozwój aplikacji medycznych; Systemy integracyjne i prototypowanie; Weryfikacja i walidacja; Upowszechnianie i eksploatacja.

WELCOME

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.