Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

VENTURES

Program Ventures ma przede wszystkim na celu sprawienie, by praca naukowa wydawała się bardziej interesująca dla potencjalnych uczonych oraz zwiększyć ilość projektów, których rezultaty mogą posłużyć w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do (wedle wymogów):

  • studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia,
  • absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych,
  • doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

W ocenie projektu pod uwagę najbardziej brana jest jego przydatność dla gospodarki. Finansowaniu podlegają: imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów) oraz grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

Ventures

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.