Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Tempus

Program Tempus przyczynia się do unowocześnienia szkolnictwa wyższego w krajach wspólnoty europejskiej oraz w krajach partnerskich Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Bałkanów Zachodnich i regionu śródziemnomorskiego.

Tempus przyczynia się

do przygotowania kandydata i potencjalnych krajów kandydujących do uczestnictwa w zintegrowanym Programie kształcenia ustawicznego.

Oprócz współpracy między instytucjami,  promuje również współpracę pomiędzy ludźmi. Zapewnia wsparcie dla konsorcjów instytucji składających się głównie z uczelni lub stowarzyszeń uniwersyteckich. Nieakademiccy partnerzy mogą również być częścią konsorcjum.

Program jest realizowany w ścisłej koordynacji z programem Erasmus Mundus, który zapewnia stypendia dla studentów z krajów trzeciego świata, umożliwiając im udział w kursach mistrzowskich najwyższego poziomu i doktoranckich spoza UE.

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.