Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

TEAM

Celem programu TEAM jest zwiększenie aktywności młodych naukowców w przedsięwzięcia badawcze prowadzone przez najlepsze zespoły i laboratoria naukowe w Polsce.

Program skierowany jest

do liderów zespołów naukowych prowadzących badania z partnerami zagranicznymi. Mający w swoich planach zatrudnienie studentów i doktorantów przy pracy w zespole badawczym. Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych: Bio, Info oraz Techno i mogą one trwać od 2 do 4 lat.

O dofinansowanie mogą

się starać imienne stypendia naukowe dla członków zespołu. W wysokości miesięcznie 1 000 zł dla studenta, 3 000 zł dla doktoranta, 5 000 zł dla młodego doktora) oraz grant badawczy. Jego wysokość jest zależna od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od funduszy przeznaczonych na projekt.

TEAM

Powrót do Strony Głównej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.