Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Regionalny Program Operacyjny województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020 finansowany z EFS

Środki z programu zostaną przeznaczone na rozwój kapitału ludzkiego, wzrost zatrudnienia oraz wyrównanie szans na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.