Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Regionalny Program Operacyjny województwa zachodniopomorskiego 2014 – 2020 finansowany z EFRR

Program wspierający rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie projektów dotyczących wzrostu zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności, przy jednoczesnej poprawie ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.