Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Programy Ramowe UE

Programy będący głównymi narzędziami finansowania badań i rozwoju technologicznego na obszarze UE.Dążą do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej oraz kooperacji nauki i biznesu. Założenia mają być osiągane poprzez wdrażanie programów działających na rzecz podwyższenia konkurencyjności MŚP, zwiększania zatrudnienia i innowacji społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.