Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Fundusze z projektu przeznaczane na rozwój i doskonalenie sektora rolno-spożywczego, leśnego oraz na prowadzenie działalności rolniczej zachowując zasady ochrony środowiska. Skupia się też  na rozwoju kultury, zachowaniu tradycji wsi oraz na działaniach na rzecz polepszenia warunków życia mieszkańców wsi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.