Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Region Morza Bałtyckiego

Program wspiera proces wzajemnego czerpania wiedzy i zmierza do przedstawienia profilu i tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego w kontekście wyzwań wynikających ze strategii Unii Europejskiej. Program zawiera w sobie również Europejski Instrument Partnerstwa i Sąsiedztwa. Celem strategicznym jest:zwiększenie konkurencyjności oraz terytorialna spójność i zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.