Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Polsko-Izraelski

Projekt polega na realizowaniu współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na mocy umowy pomiędzy Rządem RP a Rządem Izraela. Program przygotowuje nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży pochodzącej z obu państw zaangażowanych w projekt. Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch  narodów” składa się z części składowych: Programu edukacyjnego „Bliżej siebie”, Spotkania młodzieży polsko-izraelskiej, Serwisu www.polska-izrael.edu.pl, Sieci koordynatorów regionalnych, Programu „Pamięć i edukacja – uczymy się od siebie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.