Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Program skupia się zachowaniu zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa oraz możliwościach rozwojowych tego sektora. Głównymi celami programu są:  promowanie rybołówstwa opartego na wiedzy i innowacjach, zwiększanie zatrudnienia, spójność terytorialna, wspieranie polityk a także wspomaganie obrotu i przetwarzania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.