Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Program zmierzający do szerzenia dostępu do internetu, efektywnego użytkowania e-usług związanych głównie ze zdrowiem i edukacją oraz zwiększanie kompetencji cyfrowego społeczeństwa. Istotnym elementem jest także wykorzystanie potencjału technologicznego, aby możliwości techniczne mogły zostać w pełni wcielane w codzienne życie. Dotyczy to w szczególności obszarów wiejskich i małych miast.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.