Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój mogą korzystać realizator, jak i jego uczestnik. O dofinansowanie z projektu mogą się starać przedsiębiorstwa (w szczególności MŚP), jednostki naukowe, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu. Projekty realizowane w ramach programu dzielą się na dwie grupy: dla sukcesu wdrażających je podmiotów (np. przedsiębiorstw ulepszających swoje produkty i zdobywających nowe rynki) oraz dla realizatorów, będących wykonawcami lub brokerami konkretnych rozwiązań. Przykład stanowić mogą Instytucje Otoczenia Biznesu i projekty przezeń realizowane, świadczące usługi doradcze czy podmioty udzielające wsparcia finansowego w formie np. pożyczek. W projekty zaangażować się mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz start-upy.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.