Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Program promujący innowacyjne rozwiązania, konkurencyjność gospodarczą oraz wprowadzenie nowych technologii/usług. Do priorytetów zaliczamy także tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy, zwiększenie roli nauki w gospodarce oraz większy obszar wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Skierowany do podmiotów realizujących  projekty związane z badaniami, nauką, technologiami i inwestycjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.