Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

POMOST

Program POMOST na celu umożliwienie naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu do aktywności naukowej. Udział w programie mogą wziąć naukowcy, wedle wymogów. Między innymi: posiadający stopień naukowy doktora, pracujący w polskiej jednostce badawczej lub posiadają promesę zatrudnienia w takiej jednostce co najmniej na czas trwania projektu.

Wnioski mogą być składane przez

kobiety, które posiadają dziecko w wieku do lat 4 (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego), mężczyzn, którzy korzystali z urlopów lub przerw w pracy związanych z posiadaniem takiego dziecka, trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy, przy czym powrót do pracy naukowej z takich urlopów (przerw) mógł nastąpić przed terminem składania wniosków, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy.

Dofinansowanie można otrzymać na grant badawczy, stypendia dla maksymalnie trzech uczestników wybranych w ramach konkursu. Projekt nie musi być realizowany w pełnym wymiarze czasu i zatrudnienia.

POMOST

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.