Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy – W ramach programu realizowanych jest wspólnie 31 projektów badawczych.

Kategorie:

  1. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) – badania w zakresie tzw. Przyszłych Technologii Internetowych (Future Internet Technologies), opierających się na przenośnych, bezprzewodowych i szerokopasmowych infrastrukturach telekomunikacyjnych, projektach Radio Access and Spectrum, Converged and Optical Networks. Badania będą wykonywane w zakresie nośników zapisywania danych technologii nadawania programów radiowych i telewizyjnych; technologii przekazywania głosu i dźwięku lub obrazu; sprzętu komputerowego; osobistego sprzętu elektronicznego; całego zakresu oprogramowania użytkowego; sprzętu i oprogramowania potrzebnego do operowania sieciami komunikacyjnymi.
  2. Energia – odnawialne źródła energii – badania w zakresie przekształcenia obecnego systemu energetycznego w system bardziej ekologiczny; bardziej racjonalne gospodarowanie energią. Ten obszar tematyczny obejmuje przede wszystkim badania w zakresie: wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, produkcji paliw odnawialnych, paliw odnawialnych wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia.
  3. Nanotechnologia badanie zjawisk w skali atomu, molekuły i makromolekuły. Ten obszar tematyczny obejmuje przede wszystkim badania w zakresie: potencjalnych zagrożeń nanotechnologii, ekspozycji nanomateriałów pomiarów, metod charakteryzowania nanomateriałów.

  4. Zdrowie – translational research, przekładanie podstawowych odkryć naukowych na zastosowania kliniczne. Badania w zakresie tego obszaru tematycznego obejmują w szczególności: biotechnologię, przekładanie badań na rzecz ludzkiego zdrowia na praktyczne zastosowania, optymalizację usług opieki zdrowotnej świadczonych obywatelom.
  5. Środowisko – zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska i zagrożenia, zagrożenia naturalne, technologie środowiskowe, narzędzia obserwacji i oceny Ziemi. Ten obszar tematyczny obejmuje przede wszystkim badania w zakresie: zrównoważonego zarządzania środowiskiem i jego zasobami, opracowania nowych technologii.

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.