Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Polsko-Norweski Program Badawczy

Polsko-Norweski Program Badawczy ma na celu redukcję różnic ekonomicznych i społecznych. Także dwustronną współpracę na zasadzie popularyzacji i wsparcia badań naukowych poprzez finansowanie badań naukowych. Także prac rozwojowych w obszarach takich jak: ochrona środowiska; zmiany klimatyczne; zdrowie; nauki społeczne i współpraca dwustronna.(Także tematyka dotycząca migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju).

Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym; wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Projekty będą oceniane na podstawie ich wartości naukowej oraz innowacyjności. Celem nadrzędnym jest intensyfikacja współpracy pomiędzy zaangażowanymi krajami, gdzie brana będzie szczególnie pod uwagę mobilność umożliwiająca partnerom projektów korzystanie z ich zaplecza badawczego.

Polsko-Norweski Program Badawczy

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.