Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki została powołana w celu popierania nauki. Dodatkowo porozumienia między narodami w oparciu o zacieśnianie współpracy współpracy studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec. Celem fundacji jest wspieranie innowacyjnych projektów oraz nowych modeli współpracy.

Jej działalność opiera się na propagowaniu nauki oraz nawiązaniu dialogu między krajami w oparciu o ściślejsze zawiązanie współdziałania studentów, naukowców i badaczy z Polski i Niemiec.

Także koncentrowanie się na innowacyjnych

projektach oraz nowych sposobach współpracy. Można zgłaszać wnioski o dofinansowanie badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych w ramach czterech priorytetów tematycznych. Procesy europeizacji, transfer kultury i wiedzy, wielojęzyczność oraz zmiana norm i wartości. Projekty zatwierdzone przez Fundację mogą być zainicjowane najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki

Powrót do Strony Głównej

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.