Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Polsko-Luksemburski Program Badawczy

W ramach programu zostały zorganizowane dwa konkursy pilotażowe w 2012 i 2013 roku na projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie innovation in services, których wyniki zadecydowały o zasięgu przyszłej współpracy. Obszar innovation in services obejmował takie zagadnienia, jak: bezpieczeństwo informacji z wykorzystaniem technologii informatycznych oraz bezpieczne usługi dla biznesu i społeczeństwa; projektowanie usług dla biznesu: strategie i innowacje dla biznesu; rozwój i działanie systemu finansowego: jakość usług, produktów, zarządzanie kanałami dystrybucji; działanie sieci telekomunikacyjnych: poprawa w zakresie ciągłości transmisji. Do tej pory ogłoszone cztery edycje konkursu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.