Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Program Międzynarodowe Projekty Doktoranckie mający na celu podwyższenie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców, przygotowujących prace doktoranckie.

Zakres tematyczny projektów obejmuje takie kategorie, jak: metabolizm DNA; biogeneza i kontrola RNA; sygnalizacja komórkowa i transport białek oraz zastosowanie biologii molekularnej w medycynie i biotechnologii.

Konsorcjum ubiegające się o finansowanie projektu musi dokonywać wyboru doktorantów w drodze otwartej. Międzynarodowa rekrutacja przeprowadzana jednorazowo lub w pierwszym i drugim roku trwania projektu.

Nabór może być przeprowadzany

na I lub II rok studiów doktoranckich. W jego wyniku w projekcie powinno uczestniczyć co najmniej 10 doktorantów po stronie polskiej. Każdy doktorant powinien spędzić u partnera zagranicznego od 6 do 24 miesięcy.

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.