Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Lifelong Learning dla absolwentów

Promowanie mobilności na europejskim rynku pracy, doskonalenie umiejętności podczas staży i praktyk.
Co więcej,  programy mogą dotyczyć niezawodowego kształcenia, dotyczą w szczególności osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych i osób starszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.