Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Life +

Program Life Plus działający  przede wszystkim na rzecz rozwoju innowacji w ochronie środowiska. Co więcej, finansuje kampanie informacyjne na temat ochrony przyrody oraz projekty na rzecz szeroko rozumianej sfery ekologii.
Wsparcie mogą uzyskać projekty prezentujące nowoczesne rozwiązania dla problemów związanych ze środowiskiem. Głównym elementem jest zatem sprawdzenie działania pomysłu w praktyce i oszacowanie potencjalnych efektów i zmian.

Program LIFE Plus jest instrumentem finansowym UE

na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu. Ogólnym celem LIFE jest przyczynianie się do wdrażania, aktualizacji i rozwoju polityki i prawodawstwa UE w zakresie środowiska i klimatu poprzez współfinansowanie projektów o europejskiej wartości dodanej. Komisja Europejska (DG Environment oraz DG Climate Action) zarządza programem Life+. Komisja zleciła realizację wielu składowych programu LIFE do Agencji Wykonawczej ds Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). Nowe rozporządzenie Life+ zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, oficjalnego rekordu prawodawstwa UE. Rozporządzenie, które zostało opublikowane w dniu 20 grudnia 2013 roku ustanawia podprogramy programu LIFE na następny okres finansowania, 2014-2020. Budżet ustalony jest na 3,4 mld €. Komitet LIFE + składa się z przedstawicieli państw członkowskich, który podejmuje decyzje wykonawcze w celu wsparcia Komisji, zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia LIFE +.

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.