Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Leonardo da Vinci

Celem programu jest rozpowszechnianie różnych form nauczanie na jak największą skalę. Projekt zakłada wspieranie uczenia się przez całe życie poprzez współpracę i szkolenia z krajami uczestniczącymi. Program na zapewnić podwyższenie jakości nauczania i zwiększanie atrakcyjności kształcenia zawodowego w Europie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.