Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Joint Projects

Joint Projects – są to projekty realizowane na poziomie instytucjonalnym, które oparte są na wielostronnym partnerstwie  pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w UE i krajach partnerskich. Promują wymianę wiedzy i know-how między uczelniami i instytucjami UE w krajach partnerskich.

Wspólne projekty realizowane są przez same instytucje. Istotne tematy wspólnych projektów obejmują rozwój programów nauczania, ulepszenie zarządzania uczelniani i tworzenia lepszych powiązań między szkolnictwem wyższym a społeczeństwem.

Istnieją dwie kategorie Joint Projects, które mogą wspierać:

  • „Projekty krajowe” powinny być realizowane z korzyścią dla kraju partnerskiego i skupić się na krajowych priorytetach ustalonych przez Ministerstwo Edukacji
  •  „Wielonarodowe Projekty”, których celem jest korzyść dla więcej niż jednego kraju partnerskiego. Koncentrują się one na realizacji priorytetów regionalnych, które są wspólne dla wszystkich krajów partnerskich w określonym regionie.

    Mogą również skierować „narodowy priorytet”, który jest wspólny dla każdego z uczestniczących krajów partnerskich. Wielonarodowe Projekty mogą obejmować kraje partnerskie z różnych regionów, pod warunkiem, że temat wniosku jest identyfikowany jako priorytet regionalny lub krajowy dla wszystkich uczestniczących krajów partnerskich. Maksymalny możliwy czas trwania wspólnych projektów to 36 miesięcy.

    Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.