Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

INNOTECH

Program INNOTECH wspierający edukację i przedsiębiorczość w różnych dziedzinach nauki. Do głównych celów programu należy m.in. zwiększenie liczby wdrażanych innowacji. Jest zachętą do inwestowania w sferę B+R oraz nakłania do pogłębienia współpracy pomiędzy nauką a przedsiębiorczością.

Skierowany jest do podmiotów

podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

INNOTECH jest programem wsparcia nauki i przedsiębiorstw

w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu (ścieżka programowa In-Tech), ze szczególnym wskazaniem na obszar zaawansowanych technologii (ścieżka programowa Hi-Tech).

Program skierowany jest do podmiotów podejmujących działania badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia wyników badań, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii, produktów lub usług.

 

Powrót do Strony Głównej

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.