Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

IniTech

Program IniTech służy zainicjowaniu i pogłębieniu współpracy naukowo-technicznej między polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami. Współdziałanie doprowadzić ma do zaimplementowania nowych innowacyjnych produktów i technologii. Program był skierowany do: przedsiębiorców jednostek naukowych nie będących przedsiębiorcami, konsorcjów naukowo-przemysłowych. Wynikiem projektów mają być innowacyjne technologie, bądź produkty nakierowane na zastosowanie w gospodarce.

Program ma na celu nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowo-technicznej pomiędzy polskimi jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami prowadzącej do opracowania nowych produktów i technologii o wysokim potencjale innowacyjnym i wdrożeniowym. Program był skierowany do:

 

Wynikiem projektów mają być innowacyjne technologie, bądź produkty nakierowane na zastosowanie w gospodarce.

Program IniTech

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.