Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Index Plus

Celem programu jest uzyskanie międzynarodowej rangi przez polskie czasopisma naukowe, poprzez działania takie jak m.in. tworzenie wersji czasopism w języku angielskim, tworzenie międzynarodowych rad naukowych, redakcji, a także zagranicznych recenzji artykułów.

Ponadto poprawienie jakości wydawania oraz ich cyfryzacja. Budżet programu wynosi ponad 11 mln złotych. Do konkursu mogły być skierowane projekty jednostek naukowych i podmiotów działających w sferze nauki.

 Index Plus wspiera działania,

które nadają międzynarodowy charakter czasopismom naukowym wydawanym w kraju oraz podnoszą ich międzynarodową pozycję. Działania te polegają m.in. na tworzeniu anglojęzycznych wersji czasopism, zapewnieniu wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych, redakcji lub zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach, a także na poprawianiu jakości wydawania oraz digitalizacji.

W sumie dofinansowanie otrzymało 88 projektów

Do konkursu ogłoszonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach drugiej edycji programu INDEX PLUS mogły być zgłoszone projekty przygotowane przez jednostki naukowe i podmioty działające na rzecz nauki. Celem programu było wsparcie zadań, które nadadzą międzynarodowego charakteru wydawanym w kraju czasopismom naukowym lub podniosą ich międzynarodową pozycję.

Działania te mogły polegać m.in. na tworzeniu anglojęzycznych wersji czasopism, zapewnieniu wydawnictwom międzynarodowych rad naukowych, redakcji lub zagranicznych recenzji artykułów zamieszczanych w czasopismach, a także na poprawieniu jakości wydawania oraz ich digitalizacji.

Index Plus

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.