Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Ideas Plus

Program zachęcający naukowców do wzięcia udziału w kolejnych edycjach IDEAS Plus. Ma przeciwdziałać spadkowi zainteresowania konkursami organizowanymi przez międzynarodowe instytucje. Środki finansowe będą mogły być wykorzystane na realizację całości lub części badań naukowych objętych zgłoszeniem do konkursu IDEAS ERC. ERC jest organizacją finansującą prowadzenie pionierskich badań (frontier research). Preferowane są badania interdyscyplinarne, które mogą doprowadzić do nowych, fundamentalnych odkryć. Program IDEAS Plus ma pomóc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.

 

Dla kogo?

Autorzy wniosków zgłoszonych do uczestnictwa w konkursach w ramach priorytetu Excellent Science, przeprowadzanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych, które zostały wysoko ocenione, ale nie zostały zakwalifikowane do finansowania.

Wnioski

Wniosek będzie mogła złożyć jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a – f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Ideas Plus

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.