Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

HOMING PLUS

Celem programu HOMING PLUS jest zachęcenie uczonych po ukończeniu doktoratu do podjęcia kariery naukowej w Polsce.

Program skierowany jest do uczonych

ze stopniem naukowym doktora: do 4 lat po doktoracie, którzy przebywali za granicą nieprzerwanie co najmniej 9 miesięcy (okres ten może ulec skróceniu), mający zamiar przyjechać do Polski w terminie do 6 miesięcy od końcowej daty przyjmowania wniosków lub przyjechały do Polski nie wcześniej niż 12 miesięcy przed tą datą.

Pracują w Polsce w jednostce

prowadzącej badania naukowe lub uzyskały z niej promesę zatrudnienia co najmniej na czas projektu. Dofinansowaniu podlega subsydium badawcze w wysokości do 80 tys. zł rocznie (przeznaczone wyłącznie na realizację projektu badawczego, m.in.: wynagrodzenia personelu, zakupy aparatury, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, publikacji naukowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego, finansowanie współpracy z partnerami zagranicznymi); stypendium naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie.

HOMING PLUS

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.