Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Gekon

Zasadniczym celem programu Gekon, będącego wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki oraz rozwój i wdrażanie technologii w obszarze ekoinnowacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.