Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

FSS – FRSE

Głównym celem FRSE jest szeroko rozumiane wspieranie działań na rzecz reformy i rozwoju systemu edukacji w Polsce. Jego działania obejmują obsługę programów współpracy zagranicznej w dziedzinie edukacji oraz promowanie współpracy placówek polskich z zagranicznymi.
Fundusz przyczynia się do zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Co więcej, zachęca do współpracy Polski z Norwegią, Lichtensteinem i Islandią w obszarze edukacji.

Cel strategiczny

Głównym celem Funduszu jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem w obszarze edukacji.

Cel szczegółowy

  • zwiększenie mobilności studentów oraz pracowników uczelni wyższych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami,
  • rozszerzenie oraz pogłębienie współpracy instytucjonalnej i partnerstw pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji (na poziomie szkolnictwa: podstawowego, wyższego, zawodowego oraz kształcenia osób dorosłych) w Polsce oraz na obszarze Państw Darczyńców.

Działania

W ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego możliwe było ubieganie się o dofinansowanie w ramach czterech działań:

  • Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni
  • Wizyty Przygotowawcze
  • Współpraca Instytucjonalna
  • Rozwój Polskich Uczelni

FRSE

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.