Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

COST

COST to utworzona w 1971 roku międzyrządowa instytucja europejska, wspierająca międzynarodową współpracę w zakresie badań naukowych realizowanych w ramach krajowych programów. Program bejmuje 36 krajów UE oraz krajów współpracujących.

Program COST umożliwia m.in.

 współpracę zespołów badawczych działających w pokrewnych dziedzinach, pochodzących z różnych krajów. Program finansuje wymiany, spotkania, konferencje oraz publikacje. Ośrodki badawcze mają możliwość zgłoszenia swoich propozycji badań (musi być zgłoszone pięć krajów członkowskich).

Tematyka badawcza

koncentruje się na następujących dziedzinach: Biomedycyna i biologia molekularna, Żywność i agrokultura, Las i jego produkty, Materiały fizyczne i nanonauki, Chemia, nauki i technologie molekularne, Nauki o Ziemi i zarządzanie środowiskiem, Informacja i technologie komunikacyjne, Transport i rozwój miast, Jednostki, społeczeństwa, kultura i zdrowie.

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.