Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

BroTech

Celem programu BroTech jest podniesienie efektywności i skuteczności procesu wymiany technologii pomiędzy nauką i gospodarką. O dofinansowanie poszczególnych działań mogą się starać jednostki naukowe. Rownież małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się popularyzacją wyników badań i transferu technologii.

Program dąży do

wsparcia sektora usług doradczych związanych z pośrednictwem w transferze technologii oraz zakupu usług w zakresie doradztwa praw ochrony własności przemysłowej i tworzenia umów licencyjnych. Projekty realizowane w ramach BroTech przyczyniają się także do zainicjowania dialogu oraz zawiązania umowy transferu technologii pomiędzy zainteresowanymi stronami.

Obok usług doradczych

związanych z transferem technologii, Program stwarza możliwość zakupu usług związanych z doradztwem w zakresie praw ochrony własności przemysłowej oraz tworzenia umów licencyjnych.

Realizacja projektów pozwoli również na nawiązanie dialogu oraz zawarcie umowy transferu technologii pomiędzy Wnioskodawcą i stroną zainteresowaną kupnem/sprzedażą technologii.

BroTech

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.