Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

Bon na Innowacje

Bon na innowacje. Jest to program realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, który ma na celu implementację lub rozwój produktu/technologii za pośrednictwem jednostki naukowej.

Program ma na celu

rozwój współdziałania małych i mikro przedsiębiorstw i jednostek naukowych oraz zmniejszenie przeszkód finansowych, utrudniających współpracę nauki i biznesu. Dzięki dotacjom z programu najmniejsze przedsiębiorstwa mają możliwość realizacji usług związanych z wdrożeniem i rozwojem produktów i technologii, świadczonych przez jednostkę naukową.

Zasadniczymi celami programu są

nawiązanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi; udoskonalenie lub wdrożenie nowych rozwiązań lub wyrobów danej firmy. Program otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa i nie jest związany z programami operacyjnymi.

Bon na innowacje

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.