Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

BIOSTRATEG

BIOSTRATEG – Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo”.

Program zawiera pięć strategicznych obszarów problemowych:

Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności; Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej; Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa; Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

Leśnictwo i przemysł drzewny.

Zasadniczym celem programu jest rozwój wiedzy, która przyczyni się do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w tej dziedzinie. Także przemieszczenie się do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań zrealizowanych w trakcie Programu. Ma celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, którego wynikiem będzie opracowanie i przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Zakładany budżet wynosi ok. 500 milionów złotych.

BIOSTRATEG

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.