Horizon 2020, Erasmus Plus, Interreg, POIR, POWER

AAL

AAL – Projekty, realizowane od 2008 roku w programie obejmują technologie informacyjne i komunikacyjne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Program współfinansowany jest przez Komisję Europejską pod parasolem Horyzont 2020 w 19 krajach. Do 2020 roku budżet szacowany jest na 700 mln .

Ogólnym celem jest


poprawa
jakości życia osób starszych, w czasie wzmocnienia bazy przemysłowej w Europie poprzez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Od 2008 roku, AAL wydał 7 zaproszeń do składania wniosków koncentrujących się na różnych kwestiach.

Sfinansował 154 ponadnarodowych projektów innowacyjnych

z udziałem ponad 1000 partnerów. Prawie połowa z tych partnerów projektu to małe i średnie przedsiębiorstwa, które współpracują z organizacjami, dużymi przedsiębiorstwami, uczelniami i organizacjami badawczymi w ramach rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Tematy objęte programem obejmują m.in. integrację społeczną, mobilność osób starszych, wsparcie opiekunów nieformalnych (np. rodziny i przyjaciół) i aktywność zawodową. Program AAL organizuje doroczną imprezę, Forum AAL, w celu zaprezentowania produktów i rozwiązań projektów i spotkania się zainteresowanych stron w sposób otwarty i interaktywny.

ALL

Powrót do Strony Głównej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.